Yargı organıyla ilgili temel ilkeler ile ilgili çözümlü sorular