1982 Anayasasına göre gensoru önergesiyle ilgili çözümlü sorular