1982 Anayasasına göre TBMM görev ve yetkileri ile ilgili çözümlü sorular