1982 Anayasasına göre bakanlarla ilgili hükümler ve çözümlü cevapları