1982 Anayasasına göre yargı yoluna kapalı olan işlemler ile ilgili çözümlü sorular