1982 Anayasasına göre yürütme yetki ve görevi ile ilgili çözümlü sorular