Elektrik alanlarının oranı ile ilgili çözümlü sorular