Kinetik enerjinin hesaplanması ile ilgili çözümlü sorular