Toplam enerji ve kinetik enerjinin hesaplanması ile ilgili çözümlü sorular