Şekilde verilen durumu yorumlama ile ilgili çözümlü sorular