Paragrafın yorumlanması ile ilgili çözümlü sorular