Sözcüklerin yapı bakımından incelenmesi ile ilgili çözümlü sorular