9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

23 Ocak 2012 tarihinde tarafından eklendi.

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevaplarını Word Halinde İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

GAZEL

Âşık olana aşk odundan nişân gerek.
Bağrı kebâb gözlerinin yaşı kan gerek.
MATLA BEYİTİ

Yâri diyen gerek kim ola gayrden beri,
Cânân isteyen kişiye terk-i cân gerek.

Cevr ede tahammül eden yâri ârzû,
Sabr ede hâra her kim ana gülsitân gerek.

Şem’-i safâdur ol sanem ana erişmeye,
Pervâne bigi yanmaya tâb u tüvân gerek.

Senin yüzün görene ne hâcet likâ-yı hûr?
Kapında yer bulana ne bâğ-ı cinân gerek?
BEYTÜ’L-GAZEL

Gonca lebünden ister idim söz açam velî,
Ol râz-ı nâzüki bilürem kim nihân gerek.
HÜSN-İ MAKTA BEYİTİ

Anınçün Ahmedî heves ider lebine kim,
Dil-hastedür ana şeker-i nârdan gerek.
MAKTA/MAHLAS BEYİTİ

(Od:Ateş Kebâb:Yanmak Cânân:Sevgili Cevr et-:Sıkıntı çek- Hâr:Diken Gülsitân:Gül bahçesi Şem’:Mum Safâ:Parlak,sevinç Sanem:Put(gibi güzel bevgili) Bigi:Gibi Tâb:Yanmak Tüvân:Güç Hâcet:İhtiyaç Llikâ:Yüz,kavuşmak Hûr:Huri Cinân:Cennet Leb:dudak Velî:Velakin,fakat Râz:Sır,giz Nâzük:Nazik Nihân:Gizli Haste:Hasta Şekir-i nâr:Nar çiçeği)

(İLK 6(ALTI) SORUYU YUKARIDAKİ ŞİİRE GÖRE CEVAPLAYINIZ.)
1.İlk beyite göre aşık olana aşk ateşinden ne gerekir? (10 puan)
Aşık olan kişi aşk ateşinden yanmalı;bağrının yanık,gözlerinden kanlı yaş gelmelidir.

2.Gül bahçesine girmek isteyen aşık, neye katlanmak zorundadır?(10 puan)
Gül bahçesine girmek isteyen kişinin,gülün dikenlerine-Sevgilinin eziyetlerine- katlanması gerekir.

3.Sevgilinin yüzünü görenle onun kapısında yer bulana artık ne gerekmez?(10 puan)
Sevgilinin yüzünü görene artık hurilerin yüzüne bakması ve ayrıca onun kapısında yer bulana da cennet bahçesi-bağı-gerekmez.

4.Şair,sevgilinin dudağını neye benzetiyor ve neden onun dudağından bahsetmekten çekiniyor?(2*5=10 puan)
Şair,sevgilinin dudağını açılmamış çiçeğe(Goncaya) benzetiyor ve nazik dudağının gizli kalması gerektiğinden dudağından bahsetmekten çekiniyor.
5. Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz:(5*2=10 puan)
a. Ölçüsü:Arûz ölçüsü

b. Teması:1)Sevgilinin eziyetlerine tahammül etme 2)Yarin vefasızlığı

c. Nazım birimi:Beyit

d. Kafiye şeması:aa ba ca da….

e. Kafiye düzeni:Beyitler ilk beyit hariç serbest şekilde kafiyelenmiştir.

6.Gazelin matla,makta,hüsn-i makta,mahlas ve beytü’l-gazel beyitlerini şiirin üzerinde gösteriniz.(5*2=10 puan)
_________________________________________________________________________________________________________
7.Aşağıdaki boşlukları, uygun kelime ya da kelime gruplarıyla doldurunuz. (2*5=10 puan)
a. Halk şairleri,şiirlerini CÖNK isimli defterde toplarlardı.
b. Eleştiri ve yergi içeren koşma türüne TAŞLAMA denir.
c. İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünleri şunlardır:1)SAGU 2)SAV 3)KOŞUK 4)DESTAN
d. Gazelin ölçüsü ARÛZ ölçüsüdür.
e. Fatih-Harbiye romanı PEYAMİ SAFA’ya aittir.
8.”Müjgân ve masum” kelimelerini açıklayarak, bu kelimeleri birer cümlede kullanınız. [(3*2)+(2*2)=10 puan]
Müjgân:Kirpik Cümle:Sevgilinin müjgânları ince inceydi.
Masum:Suçsuz,günahsız Cümle Zavallı,masum olduğu halde üç ay hapiste yattı.
9.Aşağıdaki cümlelerde doğru olan hükümlerin sonuna(D),yanlış olanların sonuna (Y) harfini yazınız.(2*5=10 puan)
a. Baki,Fuzuli,Nef’i ve Nabi birer Klasik Türk (Divan) şairidir. (D)
b. İlahi,nefes,şathiye ve devriye Aşık Tarzı halk edebiyatı nazım şekilleridir. (Y)
c. Şair, genellikle gazelin ikinci beyitinde mahlasını kullanır. (Y)
d. Osmanlı Türkçesi;Arapça,Farsça ve Türkçeden oluşur. (D)
e. Klasik Türk edebiyatı, Türk Halk edebiyatına göre daha zevksiz ve basittir(Y)

10.Aşağıda eksik bırakılan beyiti tamamlayarak,bu beyiti düz cümleler halinde günümüz Türkçesine çeviriniz.(6+4=10 puan)
Bî-baht olanın bâğına bir katresi düşmez.
Bârân yerine dürr ü Güher yağsa semâdan.
Günümüz Türkçesiyle Açıklaması:Gökten yağmur yerine inci ve (mü)cevher yağsa da bahtsız olanın bağına-bahçesine- bir damlası dahi düşmez.

Bu sayfa şu şekillerde arandı:Okul Dersleri Yazılı Soruları Ve Cevapları videolu konu anlatımı ygs lys kpss sbs matematik ekol hoca dersi test çözümlü sorular çıkmış sorular yazılı hazırlık lise

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Sayısal Mantık Çözümlü Sorular