9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

23 Ocak 2012 tarihinde tarafından eklendi.

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevaplarını Word Halinde İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

Yazılı Soruları
Adı, Soyadı:
Sınıf, no:

1. Aşağıda verilen şiir parçalarını konularına göre türlere ayırarak, noktalı yere yazınız. (20p)

Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur
Anmasınlar adını candan anan dudaklar
Annen bile okşasa benim bağrım taş olur
……………………………

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe – i aklı eserinde
………………………………

Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı
Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı
Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an
Mademki kara bahtın adını koydu çoban
…………………………….

Benim bu gidişe aklım ermiyor
Fukara halini kimse sormuyor
Padişah sikkesi selam vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim
…………………………

2. “Çelikten kolunla tuttun elinden
Kaldırdın mustarip hasta vatanı
Cihan! Hayretle bak! Tarih eğil sen!
Ey âti, kemali “Kemal”de tanı”
Yandaki şiirle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduklarını karşılarına (D) veya (Y) şeklinde belirtiniz. (10p)

 Yukarıdaki dörtlük hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılmıştır. (….)
 Şiir sarma kafiye düzeninde yazılmıştır. (….)
 Birinci ve üçüncü mısralar arasında tam kafiye vardır. (….)
 İkinci ve dördüncü mısralar arasında zengin (Tunç) kafiye vardır. (….)
 “Cihan! Hayretle bak!” ifadesiyle telmih sanatı yapılmıştır. (….)

3. Manzum olarak yazılmış tiyatro eserlerindeki şiirin türüne ne ad verilir? (15p)
………………………………………………………………………………

4. Bir damla su için göklere bakacaksın bazen
Yıldızlara dil dökeceksin sessizce
İncecik damarlarını
Sert derinliklere salacaksın
Yaşamak kolay değil ağacım
Yaşayacaksın
Yukarıdaki şiirin teması nedir. (10p)
…………………………………..

5. Aşağıda kaside ile ilgili olarak verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduklarını karşılarına (D) veya (Y) şeklinde belirtiniz. (10p)
Doğa güzelliklerinden söz eden nesib ya da teşbib bölümüdür. (….)
Şairin adının geçtiği bölüme tegazzül denir. (….)
Asıl konuya giriş yapmak için yazılan girizgah bölümüdür. (….)
Şairin kendisini övdüğü dizelerden oluşan fahriye bölümüdür. (….)
Kaside, AA, BB, CC, DD… şeklinde kafiyelenir. (….)

6. “Gül ateş, gül-bün ateş, cuybar ateş” (Kelimelerin anlamları: Gül-bün: gül ağacı, Gülşen: gül bahçesi, cuybar: nehir.)
Yukarıdaki mısradaki söz sanatlarını aşağıda verdiklerim arasından seçerek noktalı yerlere yazınız. (15p)

Kinaye- Teşbih- Tezat- Nida- Mübalağa- İstiare- Tenasüp- Tecahül-i Arif- Tekrir

1…………………….. 2……………………… 3………………………..

7. Aşağıda çeşitli koşmalardan parçalar verilmiştir. Sizden yapmanızı istediğim. Her koşma parçasının üstündeki boşluklara koşmanın konusuna göre türünü yazıp karşısına da açıklamasını yapmanızdır. Her bir kısa çizgi bir harf yerine geçmektedir.(20p)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ : (Açıklaması)…………………………………………………………………………………………..
Dinleyin ağalar medhin eyleyim
Elma yanaklımın karakaşlımın
O gül yüzlerine kurban olayım
Dal gerdanlımın da sırma saçlımın Noksanî
_ _ _ _ _ _ _ _ _: (Açıklaması)…………………………………………………………………………………………….
Benden selam olsun Bolu Beyine
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Dağlar gümbür gümbür seslenmelidir Köroğlu

_ _ _ _ _ _ _ :
(Açıklaması)…………………………………………………………………………………………….
Nesini söyleyim canım efendim
Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim
Arzuhal eylesem deftere sığmaz
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Serdarî
_ _ _ _ :
(Açıklaması)…………………………………………………………………………………………….
Sefil baykuş ne gezersin bu yerde
Yok mudur vatanın illerin hani
Küsmüş müsün selâmımı almadın
Şeydâ bülbül şirin dillerin hani Kağızmanlı Hıfzî

BAŞARILAR DİLERİM!… Kudret ÇİÇEK
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Yazılı Sorularının Cevapları
1. Lirik-Didaktik- Pastoral- Satirik
2. DOĞRU- YANLIŞ- DOĞRU- DOĞRU- YANLIŞ
3. DRAMATİK ŞİİR
4. YAŞAMIN GÜÇLÜĞÜ
5. DOĞRU- YANLIŞ- DOĞRU- DOĞRU- YANLIŞ
6. TEŞBİH- TENASÜP-TEKRİR

7. Güzelleme: Doğa güzelliklerini sevgiyle içe içe işleyen lirik şiirlerdir. Kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen koşmadır.
Dinleyin ağalar medhin eyleyim
Elma yanaklımın karakaşlımın
O gül yüzlerine kurban olayım
Dal gerdanlımın da sırma saçlımın Noksanî
Koçaklama: Yiğitlik, kahramanlık, vuruşma konularını işleyen ve bu kavramları öven, koşma nazım şekliyle söylenen şiirlerdir.
Benden selam olsun Bolu Beyine
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Dağlar gümbür gümbür seslenmelidir Köroğlu

Taşlama: Toplumdaki bozuk yönleri, kişilerin eksikliklerini, zaafları eleştirmek için söylen koşmalardır. Bu şiirlerde şair son derece acımasızdır. Aksak ve eksik yönler açıkça eleştirilir.
Nesini söyleyim canım efendim
Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim
Arzuhal eylesem deftere sığmaz
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Serdarî
Ağıt: Ölen bir kişinin ardından söylenen ve onun iyiliğinin, mertliğinin dile getirildiği koşmalardır.
Sefil baykuş ne gezersin bu yerde
Yok mudur vatanın illerin hani
Küsmüş müsün selâmımı almadın
Şeydâ bülbül şirin dillerin hani Kağızmanlı Hıfzî

Bu sayfa şu şekillerde arandı:Okul Dersleri Yazılı Soruları Ve Cevapları videolu konu anlatımı ygs lys kpss sbs matematik ekol hoca dersi test çözümlü sorular çıkmış sorular yazılı hazırlık lise

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
2014 KPSS Çok İddialı Güncel Bilgiler