Çubuklardan hangisinin uzun kenarının düşey doğrultuda kalacağı ile ilgili çözümlü sorular