Düzgün ve türdeş telin kütle merkezini hesaplama ile ilgili çözümlü sorular