Levhanın katlanmasıyla oluşan şeklin kütle merkezini bulma ile ilgili çözümlü sorular