Özne yüklem uyumundan kaynaklanan anlatım bozuklukları ile ilgili çözümlü sorular