Antitanecik (Antipartikül) Nedir

28 Kasım 2014 tarihinde tarafından eklendi.
  • Einstein‘in izafiyet teorisinin en önemli sonucu; madde ve enerji arasındaki dengedir. Bu teorinin mantıki olarak gösterilmesine rağmen, Newton mekaniğinin mantığı tarafından kabul edilmesi güçtür. Bunlara rağmen, bu sonucun ilk deneysel doğrulanması ağır çekirdekli Uranyum atomunun fısyonu ile gerçekleştirilmiştir. Bu süreç esnasında çekirdek; kendinden daha küçük iki çekirdeğe ayrışmıştır. Bu çekirdeklerin toplam kütleleri, ana çekirdeğin kütlesinden azdır. Aradaki fark; fîsyon île açığa çıkan enerjiyi oluşturmuştur.
  • Bu sonucun diğer önemli bir ispatı Einstein tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bu ispat ile antipartikül kavramı belirmiştir. Bunlardan ilki pozitron (pozitif elektron) 1932’de Amerikalı Anderson tarafından gözlenmiştir. Bu tanecik tamamiyle elektrona benzemekte ancak elektronun zıt yüklüsüdür. Deneyler; bir elektron ve bir positronun çarpıştıklarında tamamen yok olduklarını ve toplam ağırlıklarına eşit bir enerji açığa çıkardıklarını göstermiştir. Bu deney serisi Einstein‘in teorisini en güzel şekilde açıklar niteliktedir. Diğer bir elementel tanecik olan protonun da benzer şekilde bir negatif protonu olduğu 1955’te Berkeley (Kaliforniya) tarafından açıklanmıştır. Proton ve elektrondan çok daha kararsız olan mezon, hiperon ve diğerleri gibi tanecikler pozitif ve negatif olmak üzere iki değişik şekilde elde edilmişlerdir.Antitanecik (Antipartikül)
  • Genel olarak, bütün yüklü taneciklerin antipartikülü zıt, benzer polarite özelliği vardır. Bu şekilde bu tanecikler birleşerek, enerjiye dönüşürler ve foton yayarlar. Antimadde çağdaş bilimin en önemli dayanağından birini teşkil eder. Belki de antimadde bir gün enerji kaynağı olarak kullanılabilecektir. Teorik olarak imkan dahilindeki bu olay, henüz gerçeğe çok uzaktır.
  • Devreleri transistörize olmuş bir bilgisayar mm 2 düzeyinde alan kapladığı halde halen dev görünümdedir. Araştırmacılar bir gün bunu kibrit kutusu ebatlarına indirgemeyi düşünüyorlar. Manyetik kabarcıklı, ferroakusfik, holografik plazma hafızaları, likit kristallerin yerine geçerek kayıt kapasitelerini artıracak ve bu tür bir minyatürleştirmeye sebebiyet vereceklerdir. Plaketimizden çıkan, bu tabiat üstü canlı antipartiküllü tabancasıyla gelecekteki zaferini vurguluyor. Televizyon yayınlarında gösterilen “istilacılar” adlı hayal ürünü olan yayın, bütün diğer yeni buluşlar için kuramsal bilimin bir gün antimadde kavramı ile hakim olacağını haber vermektedir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.