Atomların enerji seviyelerinin hesaplanması ile ilgili çözümlü sorular