Makaraların ağırlıklarının oranlanması ile ilgili çözümlü sorular