Özdeş cisimlerin durumu ile ilgili çözümlü sorular