Biyosfer

14 Aralık 2014 tarihinde tarafından eklendi.
  • Biyosfer jeokimyada üzerinde hayat olan yeryüzü bölgelerine verilen isimdir. Biyosfer, sadece hayvanlar ve bitkiler gibi canlı yaratıkların ortamı olarak düşünülürse, bu yaratıkların oluştukları ortama ters düşen özel bir gerçek ortaya çıkar. Yılda ürettiği karbon miktarına göre biyosferin ağırlığı, etrafımızı çevreleyen atmosferden 300 kez az ve yerküredeki su miktarından da 70.000 kez azdır.
  • Biyosfer, yayıldığı ortamda oluşur. Yani litosferden, atmosferden ve tuzlu veya tuzlu olmayan suların oluşturduğu hidrosferden hasıl olmuştur. Biyosferin özelliklerini iyi belirleyebilmek için biyolojik ortamlarına göre kimyasal yapısını incelemeliyiz. Atmosferde ağırlıkça % 5,5 azot, %23,2 oksijen, %1,3 karbondioksit ve diğer gazlar bulunur. Hidrosferde ise %88,9 Oksijen, %11,1 hidrojen vardır. Hidrosfer süspansiyon halindeki maddelerden toprak parçacıktan eriyik haldeki maddelerden çeşitli tuzlar oluşmuştur. Yer kabuğundan kopmuş toprak parçacıkları bir yerde yığılırlar. Tuzlar ise yağmur ve akarsular yardımıyla göl, gölcük ve okyanuslara yönlenirler. Sularda tuzluluk derecesi % 35 civarındadır.biyosfer
  • Biyosferin en önemli dayanağını, okyanusları erimiş maddecikler ile besleyen yer kabuğu oluşturur. Biyosferin enerjik verimi göz önüne alınırsa yılda fotosentez yolu ile üretilen 130 milyon milyar kalori ormanlar (8/13 ) ekinler (2,3/13 ) otlaklar (1,5/13 ) okyanuslar (1,2/13 ) arasında bölüşülür. Bu büyük üretimden sadece 2 milyon 400 bin milyar kalorisi insanoğlu tarafından kullanılır. Her değişim evresinde çok büyük kayıpları ortaya çıkar. Ortalama olarak güneş enerjisinin sadece %1’i biyosfere dışarıdan gelen tek enerjiyi oluşturur. Bu enerji de üretkenler tarafından harcanır.
  • İnsanoğlu biyosferden sadece  A 10-20 oranında faydalanabilmededir. Dünyada yıllık nüfus artışının %1,5 olduğu göz önüne alınırsa, bir gün insanoğlunun açlık problemiyle karşı karşıya geleceği gerçeği ortaya çıkar. Tarımda üretimin arttırılması için yapılan çalışmalar günün birinde yetersiz kalacak ve yeni kaynaklar bulabilme meselesi ortaya çıkacaktır. Belki bir gün; kuraklığa terkettiğimiz çölleri işletmeye açabilmek için çalışmalarda bulunacağız veya çözümü bugün için %1 oranında faydalandığımız okyanuslarda arayacağız. Bu arada hassas olan biyolojik dengeyi bozmamaya çalışmalı ve canlı hayatının devamı için “planetler” problemini göz önünde bulundurmalıyız.
  • Kimi zaman parazitler ürünlere zarar verir. Kırmızı ötesi (I.R.) ışınlar le hava fotoğrafları çekerek bu patates tarlasını saran hastalığın kolayca önüne geçebilir. Bu hastalık, mantalor tarafından bulaştırılır ve yapraklar üzerinde beyaz tüyculer şeklinde kendini gösterir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.