çemberde alan ve benzerlik sorusu ve açıklamalı çözümler