Çözelti

26 Aralık 2014 tarihinde tarafından eklendi.
  • Çözelti homojen bir karışımdır; yani bu karışımın bileşenlerini önceden deneyimsiz bilgi ile ayırt etmek mümkündür. Bu tarife dayanarak; tüm gaz karışımlarının gaz halinde çözeltiler olduğunu söylemek mümkündür. Bu tür karışımlar mesele teşkil etmez, iki kristal sisteminin birbirini örttüğü katı karışımlarda durum farklıdır. Katı çözeltilere en iyi örnek şekilsiz olan cam ve metal alaşımlarıdır. Kolioidal çözeltiler gerçek çözeltiler değildirler, çünkü bu karışımın bileşenleri jelatinimsi yapıdadır ve ayırt edilebilir. Sıvı çözeltiler ise homojen karışımların en önemli ve en yaygın olanlarıdır. Gaz veya katının sıvı fazda (çözücü) erimesiyle oluşurlar. İki sıvı arasında genellikle çözünürlük yerine karışabilirlikten söz edilir.
  • Bir cisim için çözünürlük, herhangi bir çözücüde eriyebilme yeteneğidir. Söz gelimi tuz (sodyum klorür NaCl ) suda çok çözünür. Aynı çözücüde gümüşklorür çok az çözünecektir. Gerçekte; bir miktar tuzun erimesinden sonra, çözelti doygun hale geçecektir ve gümüş klorürlü suyun konsantrasyonu değişmeyecektir; eklenen her tuz parçası kabın dibinde çökelti oluşturacaktır. Doygun haldeki bu tuzun konsantrasyonuna “doygunluk konsantrasyonu” adı verilir.
  • Çözücüde çok az çözünen maddeler için çözünürlük çarpımından yararlanılır. Bu verilen bir çözücüye göre tuzun karakteristiğidir. Gümüş klorür için; çözünürlük çarpımı gümüş iyonlarının derişimi ile, klorür iyonları derişiminin çarpımına eşittir (Bu iyonlar çözelti hâlinde bulunurlar,erimemiş gümüş klorür ise kabın dibinde çökelti halindedir). Bu çözünürlük çarpımı karakteristik ve sabittir.
  • Kimyada çözünürlük problemleri çok önemlidir. Bir cismin bir çözücüdeki erime olayı teorik olarak incelendiğinde, moleküller ve iyonlar arasındaki bağların incelenmesi gerekir (Bu kavramı açıklamak için sodyum klorürün kristal yapıda kalmayarak, erimiş faza geçildiğinde Na ve Ç l iyotlarına ayrıştığı söylenebilir. A g C I için de durum aynıdır). Bu inceleme kimyasal denge problemleriyle termodinamiği ilgilendirir.
  • Pratikte; çözünmelerin önemi çok büyüktür, çünkü birçok kimyasal reaksiyon çözelti halinde seyreder. Elde edilmek istenen maddenin niteliğine göre, reaksiyonlarda çözücü seçimi çok önemlidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Noktalama İşaretleri Ders Sunusu