Kanıtlanabilirlik anlamı taşıyan cümlelerin bulunması ile ilgili çözümlü sorular