Paragrafta kişisel düşüncelerin bulunması ile ilgili çözümlü sorular