Dekantasyon (Aktarma)

31 Aralık 2014 tarihinde tarafından eklendi.
  • Çok ince tanecikli kum ile dolu su kabını salladığımızda; sıvı donuk bir görünüm alacaktır. Az veya çok süreli dinlendirme sonucu, kabın dibinde kum tanecikleri birikecek ve sıvı berrak bir görünüm kazanacaktır. Bu bir dekantasyon olayıdır. Aktarma işleminin ana prensibi; birbirine karışmayan iki veya daha çok maddenin (bu maddelerden en azından birinin sıvı olması gereklidir) birbirinden ayrılmasıdır.
  • Burada; süspansiyon halindeki taneciklerin (bu tanecikler katı olmalıdır) veya sıvıların (hızlı sallama ile, su zeytinyağ örneğinde olduğu gibi) dinleme süreci sonunda yoğunlukları yardımı ile ayrılması prensibi amaçlanır.
  • İncelenilen örneklerde görüldüğü gibi dekantasyon işlemi basit bir kap içersinde gerçekleştirilebilir. Berrak faz bir sifon veya çok küçük miktarlarla çalışılıyorsa bir pipet yardımı ile başka bir kaba alınabilir. Laboratuarda iki veya daha çok sıvı fazı birbirinden ayırmak için özel dekantasyon şişelerinden yararlanılır. (Söz gelimi su ile karışmış bir faz ve kloroform ile karışmış bir faz) Bu aktarma şişesinin uç kısmında bulunan musluk yardımı ile aktarılan sıvılar birbiri ardına toplanabilir.Dekantasyon (Aktarma)
  • Endüstride  daha değişik tiplerde dekantörlerden yararlanılır. Dekantörlerin en basit şekli; içine aktarılacak sıvının konduğu kaplardır. Bu kapların yan taraflarında bulunan musluklar yardımıyla karışımın bileşenlerinin toplanması mümkündür (Bu dekantör tipi, daha önceki dekantasyon aletinin benzeridir). Aktarılacak maddelerin cinsine göre, dekantasyon aletlerinde bazı ek değişimler gerçekleştirilebilir (Sifonda emme aleti gibi).
  • Laboratuar çalışmalarında dekantasyon yerine, daha hızlı dekantasyon işleminin gerçekleştiği santrifüjlerden yararlanılır. Endüstrinin çeşitli kollarında, sayısız uygulamalarda santrifüjleme işleminden faydalanılır: Suların tasfiyesinde, yüksek fırınlardaki gaz yıkama sularının geri kazanımında; ayrıca besin ve kimya endüstrisinde su tasfiyelerinde santrifüjden yararlanılır.
  • Laboratuarda demir klorür kolloidal çözeltisiyle dolu bir kabı boşalttığımızda, kabın dibinde bir küme oluşur; bu tortulanma olayıdır. Tabiatta deltaların oluşumu da bu şekilde açıklanır. Deniz suyundaki tuz yardımıyla biriken durgun su balçıktan deltaları oluştururlar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.