Düzlem aynada cisimlerin görüntüsü ile ilgili çözümlü sorular