Gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki ilişki ile ilgili çözümlü sorular