Levhanın her iki yüzünden gelen ışınla ilgili çözümlü sorular