Noktasal cismin aynadaki görüntüsü ile ilgili çözümlü sorular