Direncin ucundaki potansiyel farkın hesaplanması ile ilgili çözümlü sorular