Kürelerin elektrik yükleri arasındaki ilişki ile ilgili çözümlü sorular