Özdeş ve iletken kürelerin başlangıçtaki yükü ile ilgili çözümlü sorular