Verilen işlemlereden sonra kürelerin elektrik yükleri ile ilgili durumlar çözümlü sorular