Eylemsizlik

20 Ocak 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Galile tarafından açıklanan eylemsizlik prensibinde, maddede cisimlerin kendi durgunluk veya hareketlerini kendiliklerinden değiştirememe özelliği belirtilmiştir. Sabit hızdaki düzgün doğrusal bir hareket hareketsizlik, hızın sıfır olduğu durumun özel bir halidir. Newton‘a göre bir kuvvet etkisinde kaldığında doğrusal hareketini değiştirir. Hareketin yönünde etkiyen kuvvet hızı değiştirecek, bir ivme kazandıracaktır. Harekete dik etkiyen kuvvet ise yörüngeyi eğriltecektir. Bir sapanın ipi üzerinde çekilerek, dairesel bir hareket üretilir.
  • Bir cismin eylemsizliği, bir cisme uygulanan F kuvvetinin yarattığı )’ ivmesinin düşük olduğu oranda büyüktür.
  • Eylemsizlik miktarı şu formülle ifade edilir: m =F / Y
  • m=eylemsizin kütlesi, F Newton olarak ve İvme m/ s/ s olarak alındığında m kg olarak hesaplanır.Eylemsizlik
  • Klasik mekanikte bu eylemsizlik kütlesi madde miktarı kütlesiyle karışır, maddenin kütlesi de kg ile ölçülür. Ancak izafi mekanikte Kütle; hızı ışık hızına (3.000.000 km/s) ulaştığında)Kütle; hızı ışık hızına (3.000.000 km/s) ulaştığında sonsuz olacaktır, fakat hiçbir kuvvet, hiçbir maddeyi bu hıza eriştirmeyi başaramamıştır.
  • Hareketsiz bir traktör kasasına yerleştirilmiş çocuk arabası düşünelim. Kalkış esnasında bu araba eylemsiz olarak yerinde kalır. Ancak traktörün sürücüsü arabanın, kendisini kasanın arkasına gerileten bir kuvvete maruz kaldığını hisseder. Bu kuvvet gerçektir, referans sistemine (ivmeli hareket halindeki traktör) ait eylemsizlik kuvvetidir ve bu sisteme bağlı olarak bir hareket oluşturur. Bir fren yapma esnasında, kamyon kasasına yüklenmiş yüklerin düşmesi eylemsizlik kuvvetlerinin sebebidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.