Felsefi Düşünce İlk Defa Nerede Ortaya Çıktı

28 Nisan 2013 tarihinde tarafından eklendi.

İyonya adıyla tarihte yerini almış bir antik çağ uygarlığı, Anadolu’nun batı kesimi olan (Çanakkale’den Muğla’ya kadar olan) bölgede, kurulmuş ve MÖ VII. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmıştır. Yörenin yaşam için çok elverişli koşulları nedeniyle, bu uygarlığın çabucak geliştiği ve bir çok sorununu çözümlemesinin yanı sıra, bilime yönelerek ve bilimle ilgilenerek önemli filozoflar yetiştirecek düzeye geldiğini izliyoruz. Bu gelişmede, kendinden önceki uygarlıklarla olan ilişkilerinin de rolü vardır. Örneğin Eski Mısır uygarlığı, Med’ler, Pers’ler, Fenikeliler ve Lidya’lılar bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca bu uygarlığın geliştiği süreçte, İskenderiye Okulunun kurulmuş olması, gemiciliğin ve denizciliğin geliştirilmesi sonucu, ülkeler arasındaki ulaşım ve dolayısıyla iletişim olanaklarının ortaya çıkışı, ticaret yoluyla yapılan alışveriş ilişkilerinde ortaya çıkan etkileşim gibi hususlar, neresinden bakılırsa bakılsın felsefe ve bilim için kazanç oluşturan olgulardı, işte felsefe ilk kez Batı Anadolu’nun bu zengin liman kentlerinde ortaya çıkmıştır.

FELSEFEDoğudan gelen kervan yollarının sonunda bulunan bu kentler, deniz ticaretinin de merkezini oluşturmaktaydı. Ticari ilişkilerde sadece mallar değiş tokuş edilmez, bu malların üretiminde kullanılan bilgi, görüş ve teknikler de öğrenilirdi. İşte bu bilgi alışverişi Batı Anadolu’nun liman kentlerinde yaşayanların dünyayı tanıma, dolayısıyla eski düşüncelerinden kuşku duyma ve bunların yerine yeni bilgi ve birikimlerine uygun bir düşünce sistemi oluşturma yönünde büyük bir atılım yapmasını sağlamıştır.
Bu bölge ayrıca farklı inanç ve düşüncelere izin verecek kadar hoşgörülüydü. Gerçekleri araştırmak isteyen insanların yetişmesine fırsat veren toplumsal, duygusal ve ahlaksal koşullar sağlanmıştı, işte bütün bunlar ilk bilimsel ve felsefî düşüncenin bu kentlerde yeşermesine olanak hazırladı.

Felsefi düşünce niçin bu bölgede ortaya çıktı?

Felsefe ilk kez Batı Anadolu kentlerinde ortaya çıktığı belirtilmişti. Bu bölgenin felsefi düşünce açısından el­verişli olmasının nedenleri şöyle sıralanabilir:

1)     ilk demokratik yönetimlerin bu bölgelerde bulun­ması

2)     Özgür düşünce ortamının olması; hiç kimsenin dil, din veya ırkından dolayı yadırganmadan her türlü fikrin özgürce tartışılabilmesi

3)     Ege Bölgesinin MÖ 600’lü yıllarda dünyanın tica­ret merkezi olması, Ege kıyılarındaki her koyun zengin birer liman kenti olması

4)     Ticaret dolayısıyla kültürel etkileşimin, dolayısıyla bilgi alış verişinin yoğun olması

5)     Ayrıca insanların temel ihtiyaçlarını da karşılayabi­lecek refah düzeylerinin olması ve buna bağlı ola­rak felsefe yapmaya boş zamanlarının olması

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
2014 KPSS Güncel Bilgiler