Formül

25 Ocak 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Bir maddenin kimyasal formülü bize bu maddenin yapısı hakkında ilk bilgileri verir. Söz gelişi suyun kimyasal formülü H20, bir su molekülünün iki hidrojen atomu ile (H Bak=Kim-yasal semboller), bir oksijen atomunun birleşiminden oluştuğunu gösterir.
  • Her kimyasal maddenin az veya çok basit olabilen bir formülü vardır. Kapalı formül bize molekülün ağırlığı hakkında bilgi verir. Asetik asetin kapalı formülü olan C2H402, moleküldeki asit grubunu belirleyebilmek için geliştirilir ve CHj-COOH şeklinde yazılır. COOH karboksili asitleri temsil eden gruptur. Demek ki bir kimyasal bileşikte bir seri değişimler yapılarak açık formül yazımına başvurulur, bu bileşiği oluşturan değişik atomlar ortaya çıkarılarak, molekülün yapısı belirlenir.

Örnek = H2S04 sülfat asidinin formülüdür. Bu formül iki asidik özellik gösterir (H2) ve SO4 (sülfat)

Örnek=QH5COOH benzoik asidin formülüdür. Bu formülde COOH maddenin asit karakterini (yukarıda görüldüğü gibi) QH5 ise maddedeki benzerlik çekirdeği belirtir.

  • Organik kimyada açık formüllerin önemi daha büyüktür: çünkü izomeri kavramının (atımların evrendeki dizilişi) açıklanmasına yardıma olurlar.
  • Matematiksel formüller daha farklı özel-liktedirler. Bir problemin, sayısal verileri ne olursa olsun çözümünü sağlamaya yararlar.
  • Örnek= S=Lxl (dikdörtgen örneğini düşünelim) formülü bize dikdörtgenin alanının; uzun kenarı ile (L), kısa kenarının (1) çarpımına eşit olduğunu gösterir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.