Fosfor Işı (Fosforesans)

26 Ocak 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Fosfor gibi bazı cisimler karanlıkta görülebilirler; bu şekilde, saatlerin ibreleri üzerindeki çinko sülfür sayesinde karanlıkta dahi, ışık yakmaksızın saati okuyabilmemiz imkanı oluşur. Çinko sülfür fosforesans (fosforışı) bir cisimdir; ışığı depo edip, gece boyunca geri verme özelliğine sahiptir.
  • Daha genel olarak fosforesans ve fluoresans “tötolüminesans”ın özel durumlarını oluşturur. Işık etkisinde bırakılan cisimlerin ışık ışınlarını her yönde yayma özellikleri varsa bunlar fotolüminesans özellik gösterirler. Bu ışımaların dalga boyları yüzey üzerine düşen uyana ışımanınkinden farklıdır.
  • Birincil bir yaklaşımla; fosforışı, flonşıya benzeyen bir olaydır ve teorik açıklaması da ayn bir yoldan yapılır; molekülü uyarılmış hale getiren bir kuanün absorbsiyonu ve yeniden yayımlanması. Fluoresan (flonşı) yüzey üzerine düşen uyarıcı ışıma ile oluşur ve ışımanın kesilmesiyle sona erer. Fosforesansta (fosfonşı) ise ışığın yayımlanması; uyarmanın bitiminden sonra da birçok saat,hatta birçok gün devam edebilir.fosfor
  • Bu farklandırma mutlak değildir. Flüorışı göründüğü kadar enstantane değildir. Fosfor ışı da ışığın yayınım süresi sıcaklığın artması ile artar, sıcaklık düştüğünde de yayınım azalır. Hatta çok düşük sıcaklıklarda bu yayınım durdurulabilir. Fosforışı cisim ısıtıldığında tekrar eski özelliğine sahip olabilir
  • Fluonşı ise sıcaklığa bağımlı değildir. Sıcaklık, moleküllerin hareketini belirlediğinden florışının anlamı molekülün içinde aranmalıdır. Serbest elektronların ve termik hareketlerin sebep olduğu şoklar ise fosfor ışının kaynağını oluştururlar.
  • Fosforışı sülfürlerin kristal yapısına bağlıdır. Yoğun elektrik alan altında, fosforışı özellik artar. 1909 yılında Levart halen geçerliliğini koruyan “klasik” fosforışı teorisini ortaya koy-muştur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Noktalama İşaretleri Ders Sunusu