Giyecekleri güveden korumak için naftalin parçacıklarını dolabın neresine koymak en uygun davranıştır