Işınların kaplardan çıktıktan sonraki doğrultuları arasındaki açıyı hesaplama ile ilgili çözümlü sorular