Özdeş iki dik cam prizmadan geçen ışının izleyeceği yol ile ilgili çözümlü sorular