Trenlerin hızları ile hareket yönleri arasındaki ilişki ile ilgili çözümlü sorular