İdare hukukuna tabi idari sözleşmelerin özellikleri ile ilgili çözümlü sorular