İdari fonksiyonun özellikleri ile ilgili çözümlü sorular