İlk filozof kimdir?

28 Nisan 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Thales (MÖ 624-548), ilk defa tabiatı tabiatın diliyle anlatması, mitolojik açıklamalardan sıyrılarak akılla kendi gözlemleriyle açıklaması Thales’i felsefenin kurucusu diğer bir ifadeyle babası yapmıştır. Antik çağ düşüncesi(felsefesi) Thales ile başlatılır. Thales’in seçilmesinin simgesel olduğu düşünülse de verdiği  eserleri oldukça kalıcıdır. Milet Okulunun kurucusu olan filozof Thales daha çok fizik konularında çalışmalar yapmıştır; ancak O matematikçiliğiyle ünlü olmuştur. Fizik, o çağda bu okulda “doğa felsefesi” olarak görülüyor ve inceleniyor, araştırmalar tamamen gözlemlere dayanan ve doğa olaylanı yorumlamayı amaç ediniyordu. Bunlar, doğa ötesi dediğimiz türden olgularla ilgilenmiyorlardı.

Milet Okulu, bugün Batı Anadolu’da Söke ilçesinin civarında bir yerde bulunuyordu. Thales’den sonra, onunla çağdaş ve birlikte çalıştığı, bu okulla ilintili iki önemli kişi, Anaxhnandros (MÖ 610-543) ve Anaxi menes (MÖ 550-480) dir. Bunlar Thales’in öğrencisi olmalarına ve aynı ekolün eğitiminden geçmelerine karşın, giderek farklı felsefeler oluşturmuşlardır.

thalesBu üç filozof özellikle evrenin ilk ana maddesi (arkhe) ile ilgilenmişler ve her biri birbirinden farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Thales’e göre su, Anaximenes’e göre hava, evrenin yaradılışındaki tek neden iken Anaximandros için maddenin su ya da hava olmasının bir önemi yoktu. Ona göre, her şeye dönüşebilen temel madde, belirsiz bir nesne(apeiron)dir.

Thales, Milet Okulunda, diğer filozoflardan farklı olarak, Matematiğin konularıyla da uğraşmıştır. Nitekim kendi adıyla anılan ünlü teorem, hala aynı canlılıkla kullanılmakta ve konuşulmaktadır. Thales, bilhassa geometri ve ayrıca astronomi île ilgilenmiştir. Bu bilgilerin temelini, Eski Mısır ve Babil’den aldığı zannedilmektedir. Nitekim Mısır’a gittiğinde, Menfis Tapınağının yüksekliğini gölgesi yardımıyla hesaplaması, o sırada hükümdar olan Amasis’in dikkatini çekmiş ve onu ödüllendirmiştir. Thales, yaşadığı sürece bilime ve özellikle matematiğe çok önemli katkılarda bulunmuştur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.