İndis

24 Şubat 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Özel anlamlarını belirlemeden önce, indisin genel anlamını açıklayalım, indis, bir iz üzerine konan görünür işarettir.
  • Bir örnekle bu tarifi açıklamaya çalışalım. Jeokimyasal olarak bir bitki analız edildiğinde üzerinde çeşitli izler görülür. Bu izler, bu bitkinin saklı olan yaşı hakkında bilgi veren indislerdir, aynı şekilde; kimyasal indis de kimyasal fonksiyonları açıklar.
  • İyod elementinin indisi; iyoddaki çifte bağların, diğer deyişle etilenik bağların (organik bir molekülde olduğu gibi) sayışım gösterir. Kimyasal indisler bir molekülün yapısının tanın-masına yardımcı olurlaı. Yapısı bilinmeyen molekülün, indis yardımıyla yapısı belirlenir; meselâ; yağlı bir maddenin tanınmasında iyod indisinden faydalanılır. (=bağlı iyot miktarı, iyot molekülü çifte bağlar ihtiva eder durumdadır) yine yağlı bir maddenin tanınmasında sabunlaşma indisinden yararlanılır.(Bağlı yağlı maddenin sabunlaşabilmesi için gerekli potasyum hidroksid KOH niiktan. Bu indis, yar; bu miktar molekülün ester reaksiyonunu açıklar.)
  • Kimya dışında; indis farklı özellikler kazanır. Matematikte indis; bir serideki terimlerin birbirinden farklılaştırılması amacıyla kullanılır. Üçgenin 3 kenarı a’, a”, a'” ile gösterildiğinde, a üssü (‘) a iki üssü (“) ve a üç üssü (“‘) indisleri kenarların farklı şekilde belirtilmelerine yarar.

Matematikte kök indislerinden de bahsedilir.
dfhe

 

 

  • Bütün ilmi ifadelerde indis hesaplamaları hem gerekli,hem de yararlıdır.İndis kullanımı ürünün özelliklerini tanımamıza yardımcı olur. (Oktan indisinde kullanılan indis bir yanıcıdaki izooktan oranıdır. Bu oran, yani bu indis kullanılan yamaya göre az veya çok olacaktır). Ayrıca aynı türdeki 2 olay veya 2 ürünün farkiılaştınlmasında da indislerden yararlanılır. (Örnek olarak; antropolojik indis, tıp alanında kullanılan indisler  kanın pıhtılaşma indisi istatistikte kullanılan indisler  fiyat indisi, parasal indis.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
2014 KPSS Güncel Bilgiler