İş

27 Şubat 2015 tarihinde tarafından eklendi.
  • Bir makaradan geçen ip yardımıyla bir çantayı kaldırmak isteyen işçi adale kuvveti harcayacaktır. Bu işçi çantanın ağır olduğu oranda ve kaldırması gereken yüksekliğin büyük olduğu oranda daha çok yorulacaktır. İşçi F çekme kuvvetine ve h kaldırma yüksekliğine bağlı olan kas kuvveti harcamıştır. Tarif olarak işin hesaplanması V=Fxh yazılır. F nevvton cinsinden alındığında, h metre ve iş W joule olarak hesaplanacaktır.
  • Bir masa üstüne konmuş bir cismi kaydırarak yerini değiştirelim. Cisim aynı yükseklikte kalacak ve P yükü (ağırlığı) ne ilerleyecek, ne de gerileyecektir. P yükü çalışmayacaktır.
  • Burada, cismin yer değiştirmesine bağlı yatay bir kuvvet söz konusudur. Mesela bir römorkör bir gemiyi limana sokmak için yatay bir kuvvet harcayacaktır. F çekme kuvvetinin işi, W= fxl çarpımı ile hesaplanacaktır, f kuvveti, geminin yer değiştirme yönündeki F kuvvetinin izdüşümüne eşit olacaktır. Her iki ilk hali de incelediğimizde birincide f=F ve ikincide f=0 olduğunu görürüz.iş
  • İşin O’a eşit olmadığı durumda, önceki örneklerde gördüğümüz iş harekete geçiren iştir. Çünkü kuvvet ilerlemiştir. İlk çanta örneğinde P yükü gerilediğinde F ilerlemektedir. P dirençli bir iş uygulamıştır.
  • Joule‘den başka birimler de kullanılabilir. 1 kilojoule (kj) 1000 joule‘e eşittir. Nükleer fizikte elektron volt (ev) kullanılır. 1 ev 0,16 milyarda bir joule’ün milyarda biridir. Daha önceleri ise joule’ün on milyonda biri olan erg kullanılmaktaydı.
  • Bir taşıyıcı 10 kg’hk bir valizi iki dakikada bir binanın üçüncü katına çıkarıyor. Bu arada bir iş meydana getiriyor. Oysa bir yük asansörü aynı işi sadece birkaç saniyede yapabilir. Bu fark yük asansörünün taşıyıcıdan daha üstün bir gücü olmasından kaynaklan-maktadır. Motorun gücü daha fazla olduğun-dan işi daha kısa zamanda tamamlayabilmektedir.
  • Gücü hesaplayabilmek için, oluşturulan iş zamana bölünür. P=W/t, elde edilen sayı watt (w) olarak gücü verir. 1 kilowatt 1000 watt’a eşittir. İnsan gücü 0,025 kw ile 0,075 kw ara¬sındadır. Bir uçak motorunun gücü ise 4500kw’aeşittir. Elektrik santralinin gücü ise 500.000 kw’ı aşar. Endüstride pratikte, artık pek kullanılmayan buhar beygirinin kullanılmasına devam edil-mektedir. 1 buhar beygiri 736 watt veya 0,736 kv/a eşittir.
  • Pratikte ticarette daha değişik iş birimleri de kullanılmaktadır. 1 watt ; şaat (Wh), 1 vvatt’lık bir güçle 1 saatte üretilen iştir. Demek ki bir saat 3600 saniye olduğundan 3600 joule’e eşittir. 1 kilowatt saat (1 kwh)ise 1 kw gücündeki motorun 1 saat süresince ürettiği iştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.