kütleleri verilen cisimlerin ısıları ile ilgili çözümlü sorular